Ammatillinen tukihenkilötyö

Ammatillinen tukihenkilötyö

Tukihenkilön tehtävä on olla läsnä, kuunnella avoimesti ja auttaa nuorta selkiyttämään elämäntilannettaan. Työntekijämme toimii turvallisena aikuisena, jota tavataan säännöllisesti. Palvelun kohderyhmänä ovat maahanmuuttajanuoret, sillä heillä on usein elämänhallintaa vaikeuttavia tekijöitä esimerkiksi sosiaalisia ongelmia, sekä kahden kulttuurin välissä olemisen tuomia haasteita.

Tukisataman työntekijät ymmärtävät nuoren kulttuurisen taustan, ja se mahdollistaa vertaistuen. Tukihenkilöt tukevat nuoren kasvua ja kehitystä osallistumalla hänen arkeen sekä auttamalla esimerkiksi koulunkäynnin haasteissa tai harrastustoimintaan osallistumisessa.

Ammatillinen tukihenkilötyö soveltuu 7-21 -vuotiaille asiakkaille. Tukisuhteiden kesto voi vaihdella muutamasta kuukaudesta kahteen vuoteen. Työntekijä tapaa nuorta sopimuksen mukaan 1-3 kertaa viikossa. Toimintaa arvioidaan jatkuvasti ja tukisuhde päättyy heti, kun tarvetta sille ei enää ole.

Tukihenkilötoiminnan tavoitteet:

  • Sosiaalisten taitojen harjoitteleminen
  • Koulunkäynnin tukeminen
  • Keskusteluapu
  • Laitossijoituksen ennaltaehkäisy
  • Itsenäistymisen tukeminen
  • Syrjäytymisen ehkäiseminen
  • Harrastustoiminnan tukeminen
  • Verkostotyö
  • Luottamuksellisen suhteen rakentaminen
  • Nuoren rohkaiseminen osallistumaan kaupungin ja järjestötoimijoiden palveluihin

Logo

Tukisatama on sosiaalialan palveluita tarjoava yritys. Yrityksemme tavoitteena on tukea niitä maahanmuuttajataustaisia, jotka kokevat kotoutumisessaan erilaisia ongelmia ja haasteita.

Yhteystiedot

044 200 3285
info@tukisatama.fi

Sitratori 3, 4. kerros
00420 Helsinki