Päihde- ja mielenterveysneuvonta

Päihde- ja mielenterveysneuvonta maahanmuuttajavanhemmille

Tukisatama Oy on mukana Maahanmuuttajanuorten Helsinki -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on parantaa maahanmuuttajanuorten yhdenvertaista asemaa työelämän, koulutuksen ja sosiaalisen ympäristön alueilla. Tukisatama Oy:n vastuualueena hankkeessa on päihde- ja mielenterveysneuvonta arabiankielellä.

Palveluihin kuuluu päihde- ja mielenterveyskoulutuksien pitäminen arabiankielisille vanhemmille. Koulutuksissa on mukana lähettiläitä, jotka ovat yhteisössään keskiössä ja kykenevät levittämään informaatiota tärkeästä asiasta. Koulutuksien jälkeen he pitävät omia koulutuksia arabiankielisille vanhemmille. Hankkeen puitteissa Tukisatama Oy tekee yhteistyötä Ehyt ry:n sekä Suomen Mielenterveysseuran kanssa.

Koulutuksissa teetetään kyselyitä päihde- ja mielenterveysasioista, joilla kartoitetaan millaisia kokemuksia vanhemmilla on lastensa päihteiden käytöstä tai mielenterveysongelmista ja kuinka niitä käsitellään kotioloissa. Kyselyllä kartoitetaan vanhempien tuen tarve, herätellään vanhempia ja kerätään tutkimustietoa.

Lisäksi Tukisatama Oy järjestää hankkeeseen liittyen seminaarin aiheesta ”Kuinka opettaa vanhempia keskustelemaan lastensa kanssa päihde- ja mielenterveysongelmista” sekä päihde- ja mielenterveysinfopisteen Puhoksen ostoskeskuksen infopisteeseen.

Monille maahanmuuttajille päihde- ja mielenterveysasiat ovat tabuja. Monissa perheissä päihteet kielletään ja niistä ei sen takia tarvitse keskustella. Päihde- ja mielenterveysongelmia saatetaan hävetä tai niitä ei tunnisteta. Monet yhdistävät mielenterveyden käsitteenä hulluuteen, eikä sen arkipäiväisyyttä ymmärretä. Meillä kaikilla on mielenterveys ja suomalaisista jopa kuudes kärsii mielenterveysongelmista.

Päihde- ja mielenterveysneuvonnalla Tukisatama pyrkii opettamaan vanhempia keskustelemaan lastensa kanssa. Päihteitä ei tarvitse hyväksyä, mutta niistä on hyvä oppia puhumaan, jotta ongelmiin voidaan saada apua. Kommunikaatiokatko saattaa pahentaa ongelmia, jolloin koko perhe kärsii. Lisäksi kerromme vanhemmille, että nämä eivät ole asioita, mitä vain heidän perhe kohtaavat vaan tänä päivänä päihde- ja mielenterveysongelmat ovat iso ongelma ja niihin pystytään hakemaan apua.

Logo

Tukisatama on sosiaalialan palveluita tarjoava yritys. Yrityksemme tavoitteena on tukea niitä maahanmuuttajataustaisia, jotka kokevat kotoutumisessaan erilaisia ongelmia ja haasteita.

Yhteystiedot

044 200 3285
info@tukisatama.fi

Sitratori 3, 4. kerros
00420 Helsinki