Perhetyö

Perhetyö

Tukisataman perhetyö on asiakkaan ja hänen perheensä hyvinvoinnin tukemista. Tarkoituksena on perheen voimavarojen vahvistaminen ja vuorovaikutuksen parantaminen. Tukisataman perhepalveluiden keskiössä ovat lapset ja vanhemmat, jotka muodostavat perhetyön kohteen. Keskeisimpänä tavoitteena on lapsen etu, ja lapsen sijoituksen tarpeen ehkäisy tukemalla perheen itsenäistä selviytymistä ja vanhemmuutta. Tukisataman perhetyössä pyritään turvaamaan lapsen etu tukemalla lapsen läheissuhteiden jatkuvuutta.

Tukisatama erikoistuu maahanmuuttajille kohdennettuun perhetyöhön. Maahanmuuttajaperheiden kanssa työskennellessä otetaan erityisesti huomioon asiakkaan kulttuuritausta, uskonto ja erikoistarpeet. Tukisataman työntekijät ovat alan ammattilaisia ja itsekin maahanmuuttajataustaisia. Tällä kulttuuriosaamisella on tärkeä rooli perheen luottamuksen saamiseksi. Monikielisyys tarjoaa myös helpomman kommunikaation ja paremman yhteyden perheeseen. Tarjoamme tämän lisäksi perheille verkosto-osaamista ja teemme Suomen Islamilaisen Yhdyskunnan kanssa yhteistyötä, mikä taas tarjoaa perhe- ja parisuhdeneuvontaa. Tukisataman työntekijöiltä löytyy hyvä osaaminen maahanmuuttajajärjestöjen sekä kaupungin palvelujen suhteen. Tämän ansiosta perhe ja nuori voidaan ohjata tehokkaammin oikeiden palveluiden piiriin. Tämä auttaa perheitä, myös olemaan omatoimisia ja palveluiden loputtua heille on rakentunut ympärilleen vahva verkosto, mistä he saavat ongelmatilanteissa apua.

Logo

Tukisatama on sosiaalialan palveluita tarjoava yritys. Yrityksemme tavoitteena on tukea niitä maahanmuuttajataustaisia, jotka kokevat kotoutumisessaan erilaisia ongelmia ja haasteita.

Yhteystiedot

044 200 3285
info@tukisatama.fi

Sitratori 3, 4. kerros
00420 Helsinki