Tarinamme

Mistä kaikki alkoi?

Tukisatama Oy on vuonna 2015 syksyllä perustettu kahden maahanmuuttajataustaisen nuoren miehen yritys. Tukisataman perustajat ovat pitkän linjan sosiaalialan osaajia muun muassa lasten ja nuorten harrastustoiminnasta, lastensuojelusta, tukiasunnosta sekä maahanmuuttajatyöstä. Tukisataman perustajat ovat tehneet paljon töitä maahanmuuttajanuorten parissa, sekä työskennelleet tukiasumisyksikössä, joka tarjosi myös tukihenkilötoimintaa.

Havainnot sosiaalialan maahanmuuttajatyön haasteista johti yrityksen syntyyn. Sosiaalihuollolla oli ollut vaikeuksia kommunikoida maahanmuuttajataustaisten kanssa yhteisen kielen puuttumisen vuoksi ja väärinymmärryksiä syntyi puolin ja toisin. Lisäksi toisen kulttuuri tai uskonto ei ollut niin tuttu tai sitä ei ymmärretty lainkaan. Perheiden, nuorten ja lasten ongelmat olivat toisinaan kärjistyneet, kun varsinaista ongelmaa ei ymmärretty kommunikaatio-ongelmien takia. Perheissä puolestaan oli ollut luottamusongelmia sosiaalihuoltoa kohtaan. Tämä johtui usein maahanmuuttajapiireissä liikkuneista huhuista lastensuojelusta, joka tulee ja vie lapset pois. Ei ymmärretty, että huostaanotto on viimeinen ratkaisu ja sitä ennen perhettä pyritään auttamaan kaikin keinoin.

Alkuun yrityksen palveluja olivat tukihenkilöpalvelut ja perhepalvelut. Yritystä markkinoitiin tehokkaasti, sillä samanlaisia palveluja tarjoavia yrityksiä oli paljon. Mutta Tukisataman erikoisuus on alusta alkaen ollut kulttuuriymmärrys sekä maahanmuuttajataustaiset työntekijät. Tukisatamalla oli jotain mitä muilla samoja palveluja tarjoavilla ei ollut; ymmärrys asiakkaiden ongelmia, kulttuuria ja uskontoa kohtaan, sekä yhteinen kieli. Yrityksen toimintaa on alkuajoista lähtien johdattanut perustajien tietotaito maahanmuuttajataustaisina kansalaisina, jotka ovat eläneet kahden kulttuurin välissä ja ymmärtävät sen haasteita ja mahdollisuuksia.  Maahanmuuttajataustaisten aseman parantaminen, kotoutuminen osaksi suomalaista yhteiskuntaa sekä ennakkoluulojen poistaminen puolin ja toisin olivat myös suuntaa-antavia ajatuksia toiminnalle.

Tukisatama Oy tänä päivänä

Vuonna 2017 toiminta alkoi todella kehittyä, ja tällä hetkellä Tukisatama Oy:n toiminta ja henkilöstö ovat laajentuneet. Toimintaa on Vantaalla, Helsingissä, Oulussa, Turussa, Järvenpäässä sekä Liedossa. Tukisatamassa ollaan erityisen ylpeitä siitä kuinka paljon yritys ja yrityksen perustajat ovat kehittyneet kahdessa vuodessa. Ylpeäksi tekee myös se, millainen työyhteisö yritykseen on saatu kasattua. Tukisataman työntekijät ovat rehellisiä, luotettavia sekä yksinkertaisesti todella hyviä työssään. Lisäksi työntekijöille annetaan mahdollisuus kehittyä aina kun siihen löytyy halua ja tarvetta.

Tukisataman toimintaperiaatteena on, että jokainen perhe ja perheen tilanne on ainutlaatuinen ja jokainen on oman elämänsä asiantuntija. On tärkeää hyödyntää maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä, jolloin yhteinen kieli, kulttuuri- sekä uskontotuntemus vähentävät liian energian kohdistumista väärinymmärryksiin tai asioiden selvittämiseen.

Arvot Tukisatamalla olivat selkeitä alusta alkaen. Tukisatama tulisi puolustamaan sosiaalialan palveluntarjoajana ihmisoikeuksia sekä ihmisarvoja. Tukisatama on tasa-arvon puolestapuhuja ja toiminnallaan sitoutuu siihen, että kaikkea syrjintää ja rasismia vastustetaan.

Tukisatama on löytänyt oman paikkansa suomalaisessa yhteiskunnassa ja sen tekemää työtä arvostetaan. Palvelunostajilta on tullut hyvää palautetta, mikä on lisännyt koko henkilöstön itseluottamusta sekä motivaatiota. Tukisataman maine on lähtenyt leviämään ja pelkän markkinoinnin sijaan suorat yhteydenotot yritykseen ovat jatkuvasti kasvaneet.

Tukisatama Oy:n palveluihin kuuluu edelleen tukihenkilötoiminta ja perhepalvelut, mutta näiden lisäksi palveluihin on tullut lapsiperheiden kotipalvelu, koulutuksia sekä lastenkoti. Näiden lisäksi vuonna 2017 Tukisatama lähti mukaan Maahanmuuttajanuorten Helsinki -hankkeeseen, joka on Helsingin kaupungin vetämä ja Me-säätiön rahoittama. Tukisatama vastuualueena hankkeessa on päihde- ja mielenterveystietoisuuden lisääminen maahanmuuttajavanhemmille.

Tukisataman palvelut ovat lisääntyneet sitä mukaan, kun puutekohtia sekä tarvetta palveluille on huomattu. Lastenkoti Aisha (”hän joka elää” arabiksi) on Tukisataman uusin palvelu, jonka lähtökohtana on monikulttuurisuus lastenkodissa. Maahanmuuttajataustainen lapsi voi alkaa huostaanotettuna vieroksua tai unohtaa omaa uskontoaan tai kulttuuriaan. Lisäksi uuden elämän alettua lastenkodissa välit vanhempiin voivat viilentyä tai katketa kokonaan. Idea monikulttuurisesta lastenkodista sai pian siivet alleen ja nyt Lohjalle on perustettu lastenkoti Aisha. Lastenkoti, jossa on monikulttuuriset työntekijät, ylläpitää ja jopa vahvistaa lapsen omaa uskontoa, kieltä ja kulttuuria. Aishassa halutaan myös pitää vanhempien ja lasten välit mahdollisimman lämpiminä ja hyvinä.

Tulevaisuus

Lähtökohtana Tukisataman toiminnalle on alusta saakka ollut se, että maahanmuuttajataustaiset saavat parhaan mahdollisen avun ja työ heidän kanssaan on laadukasta. Tätä kautta kotoutuminen Suomeen tehostuu ja yleinen hyvinvointi lisääntyy. Tukisatama tekee päivittäin työtä syrjinnän ja syrjäytymisen ehkäisemisen, sekä tasa-arvon lisäämisen eteen.

Tukisatama on vielä nuori yritys, mutta kahden vuoden aikana se on saavuttanut paljon. Tukisatama on auttanut monia ihmisiä, sekä lisännyt tietoisuutta muun muassa kulttuureista sekä päihde- ja mielenterveysasioista. Tukisatama on saanut muodostettua laajan yhteistyöverkoston ja kykenee ohjaamaan asiakkaitaan entistä tehokkaammin avun pariin.

Tulevaisuudessa Tukisatama tavoittelee toimintaa yhä useammassa kaupungissa tai jopa kokonaisissa maakunnissa. Haaveena on myös tehdä Tukisatamasta katto-organisaatio, jolloin asiakkaiden ohjaaminen oikean avun ja palvelun pariin olisi entistä helpompaa.

Palveluja, joissa nähdään parantamisen varaa, tai joita haluttaisiin tulevaisuudessa tarjota, on esimerkiksi sijaishuoltopalvelu. Maahanmuuttajia tulee kannustaa sijaisvanhemmiksi, sillä lapsella, joka huostaanotetaan, on jo paljon murehtimista ja ajateltavaa. Sijaisvanhempien kulttuurierot eivät pitäisi olla yksi näistä. Huostaanotetun on helpompi sopeutua perheeseen, jossa huostaanotetulla ja perheellä on yhteinen kulttuuri, uskonto tai kieli.

Lukuisilla Tukisataman asiakkailla ei ole minkäänlaisia työpaikkoja tarjolla. Syynä on joko koulutuksen tai kielitaidon puute, tai tiedonpuute työnhaun suhteen. Tukisatamalla on kiinnostusta tehdä yhteistyötä rekrytointipalvelun kanssa. Tukisatama haluaisi olla mukana ohjaamassa työpaikkoja ja työntekijöitä yhteen. Työpaikka on edellytys monien maahanmuuttajien elämässä kotoutumisen kannalta.

Tukisataman tulevaisuutta pohdittaessa vain taivas on rajana. Yrityksellä on paljon suunnitelmia ja koko ajan tulee uusia osa-alueita, joissa huomataan epäkohtia ja mahdollisuuksia palveluiden tuottamiseen. Korostamme silti, että on tärkeää ottaa rauhallisesti asia kerrallaan, jotta palvelut ovat laadukkaita. Tukisatama on nuori, motivoitunut ja innokas yritys, joka mielellään tekee yhteistyötä eri verkostojen kanssa ja lähtee mukaan moneen toimintaa, jolla on selkeä tarve ja hyvä tarkoitus.

Logo

Tukisatama on sosiaalialan palveluita tarjoava yritys. Yrityksemme tavoitteena on tukea niitä maahanmuuttajataustaisia, jotka kokevat kotoutumisessaan erilaisia ongelmia ja haasteita.

Yhteystiedot

044 200 3285
info@tukisatama.fi

Sitratori 3, 4. kerros
00420 Helsinki