Tietoa meistä

Yleistä

Tukisatama on sosiaalialan palveluita tarjoava yritys. Yrityksemme tavoitteena on tukea niitä maahanmuuttajataustaisia, jotka kokevat kotoutumisessaan erilaisia ongelmia ja haasteita.

Meiltä löytyy tarvittava kielitaito sekä tuntemus kulttuurista ja uskonnosta, joiden avulla perheet sekä yksilöt saavat parasta mahdollista apua haasteisiinsa. Kaikki työntekijämme ovat sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia ja tämän lisäksi he omaavat laajan kokemuksen maahanmuuttajaperheiden, -nuorten sekä -lasten kanssa tehtävästä työstä. Työyhteisömme on monikulttuurinen, mikä mahdollistaa sen, että työskentely on kulttuurisensitiivistä.

Toimintaperiaatteenamme on, että jokaisen perheen ja yksilön tilanne on yksilöllinen, eikä toiminta voi olla jokaiselle samanlaista. Tämä tarkoittaa, että asiakkaiden kanssa toimitaan tapauskohtaisesti. Näin varmistetaan, että asiakas saa juuri sen avun ja tuen, jota hän tarvitsee. Kun omataan tarvittava kielitaito, sekä tuntemus kulttuureista ja uskonnoista, työskentelyssä voidaan keskittyä olennaiseen, joka taas mahdollistaa sen, että työ on laadukasta.

Toiminnallaan Tukisatama pyrkii auttamaan maahanmuuttajaperheitä kotoutumaan Suomen yhteiskuntaan sekä ymmärtämään sen toimintaa. Lisäksi Tukisatama pyrkii osallistamaan ja rohkaisemaan asiakastaan niin, että hän pärjää tulevaisuudessa itsenäisesti.

Palveluita tarjoamme seuraavilla kielillä: suomi, englanti, ruotsi, somali, dari ja arabia.

”Suurin hyvä, jonka voit tehdä toiselle, ei suinkaan ole rikkauksien jakaminen hänen kanssaan. Se on hänen omien rikkauksiensa paljastaminen hänelle itselleen.” -Benjamin Disraeli

Lue lisää Tukisatamasta

Suomeksi

Somaliksi

Selvitys arabiankielisten maahanmuuttajien päihde- ja mielenterveystietoisuudesta

Logo

Tukisatama on sosiaalialan palveluita tarjoava yritys. Yrityksemme tavoitteena on tukea niitä maahanmuuttajataustaisia, jotka kokevat kotoutumisessaan erilaisia ongelmia ja haasteita.

Yhteystiedot

044 200 3285
info@tukisatama.fi

Sitratori 3, 4. kerros
00420 Helsinki